prot
Cele i sposoby działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 1. współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki,
 2. współpracuje z osobami fizycznymi i wszelkimi podmiotami zarówno posiadającymi jak i nie posiadającymi osobowości prawnej, realizującymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego,
 3. prowadzi akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki,
 4. doskonali kadry turystyczne,
 5. prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej,
 6. działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu,
 7. uzgadnia kalendarze imprez turystycznych,
 8. prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych,
 9. koordynuje działania w zakresie informacji turystycznej w regionie,
 10. realizuje działalność wydawniczą,
 11. organizuje objazdy studyjne.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzonaą poza siecią sklepową, straganami, targowiskami 47.99.Z
 • Wydawanie książek 58.11.Z
 • Pozostałą działalność wydawniczą 58.19.Z
 • Działalność portali internetowych 63.12.Z
 • Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
 • Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
 • Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A
 • Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B
 • Pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 79.90.C
 • Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane 85.59.B
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl