prot
08-02-2017

Green Velo. Ruszył nabór miejsc przyjaznych rowerzystom


Od 1 do 28 lutego 2017 trwa nabór podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Organizatorem Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jest Zarząd Województwa Podlaskiego. Do promocji zdrowia poprzez sport, w tym turystyki rowerowej w ramach Green Velo zachęcał we wtorek 7 lutego Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom to specjalne rekomendacje przyznawane miejscom w pobliżu szlaku w kilku kategoriach:

1. Obiekty noclegowe - (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

2. Atrakcje Turystyczne - do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

3. Obiekty gastronomiczne - (np. restauracje, bary);

4. Informacje Turystyczne;

5. Pozostałe obiekty usługowe (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);

Dla każdej kategorii obiektów określone zostały kryteria przyjazności obiektu dla rowerzystów.

- Żeby wykorzystanie szlaku Green Velo było jak najbardziej efektywne należy zadbać nie tylko o trasy w dobrym stanie, ale i towarzyszącą jej infrastrukturę. W ubiegłym roku wielokrotnie spotkaliśmy się z sugestiami samorządów, instytucji, firm które wspominały o konieczności wydłuzenia tej trasy na terenie naszego województwa. Pojawiają się ciekawe inicjatywy nie tylko w obrębie województwa ale i - jak w przypadku Kanału Augustowskiego - we współpracy ze stroną białoruską i litewską - podkreślał Bogdan Dyjuk. - Turysta musi mieć jednak możliwość odpoczynku w miejscu do tego przygotowanym i dostosowanym, czyli miejsca przyjazne rowerzystom i miejsca obsługi rowerzystów.

Obecnie, od 1 do 28 lutego,  trwa nabór podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Że warto, przekonywał Piotr Czarny, kierownik marketingu w Hotelu Białowieskim w Białowieży.

- Bardzo się cieszymy, że możemy funkcjonować na trasie szlaku Green Velo. Turyści przyjeżdżają do nas choćby po to, by zjeść posiłek, skorzystać z naszej infrastruktury. Jako miejsce przyjazne rowerzystom umożliwiamy im np. transport bagażu, naprawy sprzętu - mówi Piotr Czarny. - Wydaje mi się, że każdy przedsiębiorca, który działa w branży turystycznej w obszarze Green Velo powinien przynajmniej rozważyć wstąpienie w poczet firm certyfikowanych.

Udział w tej innowacyjnej w skali Polski akcji jest całkowicie bezpłatny. W celu uzyskania rekomendacji "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom", należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w linku . W formularzu tym wskazać należy, jakie kryteria "przyjazności" pod kątem turystów rowerowych spełnia obiekt oraz podać dane adresowe i podstawowe informacje o ofercie. Zgłoszenie będzie zweryfikowane w marcu br. przez audytorów, nadzorujących jakość i wiarygodność przekazywanych informacji. Zgłoszone obiekty zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie danych, która będzie się znajdowała na portalu informacyjnym o szlaku www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Pozwoli to turystom na uzyskanie kompleksowej informacji o obiektach "przyjaznych rowerzystom" w pobliżu szlaku, a tym samym na zainteresowanie turystów Państwa ofertą.

Dodatkowych informacji nt. systemu rekomendacji MPR udziela Referat Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30 (tel. 85 66 54 485) oraz pod mailem  mpr@wrotapodlasia.pl

- System certyfikacji ma zapewnić turystom, że w danym miejscu spotkają się z profesjonalną obsługą, tzn. że jeżeli ten teren jest w obszarze obsługi gastronomicznej to na pewno skorzystają z dobrego, niedrogiego posiłku. Jeżeli jest możliwość noclegu, to także z takiego noclegu będą mogli skorzystać i będziemy każdy wniosek pod tym kątem dokładnie analizować - podkreśla Bogdan Dyjuk. - Chcemy ten szlak obudowaćróżnorodną infrastrukturą, miejscami przyjaznymi rowerzystom. Mamy nadzieję pobudzić tym zasmym zainteresowanie miejscami nie tylko tymi bardzo znanymi, ale i miejscami jeszcze nie do końca odkrytymi. Po pierwszym sezonie funkcjonowania szlaku Green Velo już wiadomo, że - na bazie głosów przedsiębiorców i samorządów - liczba turystów uległa zwielokrotnieniu.

Sama infrastruktura szlaku Green Velo też będzie ulegać jeszcze poszerzeniu. Jak podkreślał Bogdan Dyjuk są środki z RPO na rozbudowę baz firm na obszarach prawnie chronionych. Jest też możliwość pozyskania srodków na zagospodarowanie szlaku Green Velo w ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej - odpowiednie akty prawne zostały podpisane w grudniu. Samorząd województwa zaangażował się też w budowę tzw. łączników szlaku rowerowego do miejsc atrakcyjnie turystycznych, których szlak pierwotnie nie objął.


Za: www.wrotapodlasia.pl
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl