prot
31-05-2017

Zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Królestwo Biebrzy


23 maja w marinie Yacht Clubu "Arcus" w Rajgrodzie odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej Królestwo Biebrzy.

Mając na uwadze optymalizację efektów gospodarczych i społecznych wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej konkurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku, ofertę turystyczną Doliny Biebrzy osiemnastu przedstawicieli samorządu, instytucji i podmiotów związanych z turystyką utworzyło LOT Królestwo Biebrzy. Organizacja jest stowarzyszeniem współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów augustowskiego, białostockiego, grajewskiego, łomżyńskiego, monieckiego, sokólskiego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także przedstawicieli środowiska nauki. Założenia i cele działania lokalnych organizacji turystycznych przedstawił Marcin Ulanowski.

Zadaniem nowo powstałem organizacji będzie: promocja regionu w kraju i za granicą w szczególności na targach turystycznych, wystawach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych; organizowanie imprez promocyjnych; publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych; organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów; pomoc w tworzeniu i promocji lokalnych produktów turystycznych; organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej; inicjowanie badań rynku turystycznego; udział w badaniach statystycznych i marketingowych.

W celach stowarzyszenia ujęto:

a) kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie
b) integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób, instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu
c) zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar działania Organizacji
d) wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów
e) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w gminach należących do Organizacji
f) kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki
g) wspieranie lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej
h) tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi
i) propagowanie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego
j) propagowanie idei rozwoju turystyki jako wiodącej gałęzi gospodarki
k) wspomaganie funkcjonowania informacji turystycznej.

W wyniku głosowania przewodniczącym Zarządu LOT Królestwo Biebrzy został Marcin Ulanowski, a w skład Zarządu weszli: Maria Fliszewska i Czesława Mularska.

W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Jan Golubiewski, Janina Agnieszka Zach oraz Dorota Małgorzata Czerebko.

Członkami Rady Programowej zostali: Ireneusz Gliniecki, Andrzej Grygoruk, Zenon Borawski, Mirosław Kobeszko i Emilia Sokołowska.


Źródło: Urząd Miejski w Rajgrodzie.


AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl