prot
13-10-2005

Seminarium w ramach projektu


"Program tworzenia i rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem centrów ruchu turystycznego" - sprawozdanie
W dniu 7.10.2005 w sali konferencyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się seminarium dotyczące prezentacji wyników dotychczasowych prac nad produktami turystycznymi województwa podlaskiego. Seminarium zostało przygotowane przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku w ramach projektu "Program tworzenia i rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem centrów ruchu turystycznego? dofinansowanego ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W pierwszej części powitał zebranych i zabrał głos Wicemarszałek Jan Kamiński, w dalszej części wystąpiła Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) Joanna Paczusko, przedstawiając poszczególne etapy realizowanego projektu. Następnie zabrał głos dr Grzegorz Chocian z firmy Ekoton s.c. który omówił wyniki konsultacji z zakresu tworzenia produktów turystycznych opracowywanych przez środowiska lokalne. Jako ostatni w pierwszej części wystąpił dr Krzysztof Łopaciński, Dyrektor Instytutu Turystyki przedstawiając wyniki badań ruchu turystycznego w województwie podlaskim.

Po przerwie kawowej został przeprowadzony panel dyskusyjny, którego celem było powołanie grup partnerskich ogniskujących działania w podobnych tematach produktowych.

W nawiązaniu do panelu dyskusyjnego poniżej przedstawiamy listę zgłoszonych nowych produktów turystycznych wraz z mapką lokalizacyjną.

 AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl