prot
23-11-2005

PROT otrzymała dofinansowanie na realizację projektu!


Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) informuje, iż podpisała umowę grantową z Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen" na dofinansowanie realizacji projektu "Rozwój Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT) na obszarze Euroregionu Niemen" w ramach Narodowego Programu dla Polski, PHARE 2003, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej, Fundusz Małych Projektów-Dogrywka.

Projekt będzie realizowany w okresie styczeń - sierpień 2006. Celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie atrakcyjności obszaru Euroregionu "Niemen" jako miejsca docelowego dla turystów poprzez ułatwianie dostępności do informacji turystycznej oraz modernizacja i rozbudowa istniejącego internetowego serwisu informacji turystycznej ISIT jako zaplecza do promocji i rozwoju regionu.

Realizacja projektu umożliwia modernizację i rozwój istniejącego po stronie polskiej internetowego systemu informacji turystycznej ISIT oraz przygotowuje go do wdrażania po stronie białoruskiej. Każda grupa docelowa odczuje wyraźnie efekty realizacji projektu. Całe Województwo Podlaskie, w tym obszar Euroregionu "Niemen" potrzebuje spójnego i dostępnego systemu informacji turystycznej. Jest to o tyle ważne, iż w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej zmniejszyły się formalności związane z przekraczaniem granicy dla turystów z UE jak również z innych krajów. Już dzisiaj widzimy znaczne zainteresowanie naszym regionem, co stwarza duże możliwości rozwojowe sektora turystycznego.

Turyści z Polski, a także z innych krajów nie zatrzymują się na dłuższy pobyt w Euroregionie, ograniczając swe wizyty do kilku godzin spędzanych w centrum Białymstoku lub Suwałk. Atrakcje przyrodnicze i kulturowe Euroregionu nie są też znane szerszym gronom turoperatorów i turystów indywidualnych. Również mieszkańcy Euroregionu nie zawsze maja świadomość wartości zasobów, w otoczeniu których mieszkają.

Projekt jest niezbędnym narzędziem w poprawie dostępności informacyjnej dla potencjalnego turysty. Tendencja ostatnich lat pokazuje, iż turysta wybierający się na określony teren początkowo sprawdza zasoby poszczególnych regionów na stronach internetowych. Jeśli zdobyta informacja jest przedstawiona w sposób atrakcyjny, decyduje się na odwiedziny i pobyt w danym regionie. Dodatkowo zasoby ISIT-u oraz sam system odpowiednio konserwowany, działający bezawaryjnie oraz właściwie zarządzany przez administratorów będzie właściwym narzędziem promocji regionu.AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl