prot
09-02-2012

„Oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim”


Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 29818,00zł na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2011. Całkowity koszt projektu wynosi 59636,00zł.

Zadanie publiczne „Oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim” polegać będzie na odnowieniu (wymianie lic, w języku polskim i angielskim) istniejącego oznakowania, które zostało ustawione w 2006 roku, a także na ustawieniu nowych tablic w języku polskim i angielskim, ułatwiających dojazd do certyfikowanych punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim. Ustawienie nowych tablic będzie realizowane we współpracy z certyfikowanymi punktami informacji turystycznej. Wykonanie zadania publicznego „Oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim” jest zgodne z Marketingową Strategię Polski w sektorze turystyki na lata 2008 – 2015 Polskiej Organizacji Turystycznej, Program Rozwoju Turystyki I Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego W Latach 2010-2015 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Kierunkami Rozwoju Turystyki do 2015 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. W wyniku oznakowania punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim w 2006 roku, ustawiono 30 tablic (obustronnych, dwujęzycznych) dojazdowych, na których wykorzystano ówcześnie obowiązujący znak informacji turystycznej „it”. W wyniku zmiany obowiązującego znaku informacji turystycznej na „i” zachodzi potrzeba wymiany lic na obecnie obowiązujące z wykorzystaniem znaku międzynarodowego „i”. Dzięki tym zabiegom odnowione oznakowanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz nie będzie powodowało niezrozumienia wśród turystów zagranicznych. W Centrum Informacji Turystycznej, prowadzonym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, odwiedzający turyści często zwracają uwagę na utrudniony dojazd do Centrum IT, jak i niewystarczające oznakowanie dojazdu. Podobne informacje uzyskujemy od punktów informacji turystycznej z całego województwa. W związku z powyższym zachodzi potrzeba poprawienia jakości oznakowania poprzez zwiększenie ilości znaków informujących o lokalizacji certyfikowanych punktów IT, które ułatwią turystom dojazd i uzyskanie informacji turystycznej.

Harmonogram:

 

  1. Przygotowanie lokalizacji ustawienia 90 nowych tablic informacyjnych, obustronnych, dwujęzycznych (wybór lokalizacji i uzyskanie pozwoleń)
  2. Odnowienie 30 stojących znaków (obustronnych, dwujęzycznych) - wykonanie 60 lic (naklejek) z obowiązującym znakiem „i”.
  3. Wykonanie i montaż 90 znaków dojazdowych składających się ze słupka (90szt.) oraz 2 tablic (180szt.). Wyklejenie 60 lic na znakach już stojących.

 

1 kwietnia 2012 – 31 maja 2012

1 czerwca 2012 – 30 czerwca 2012

1 lipca 2012 – 31 sierpnia 2012AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl