prot
30-12-2013

Konferencja studentów 14-15 grudnia 2013 „Turystyka i formy rekreacyjne w badaniach studentów – młodych naukowców”, O.W. Szelment


W dniach 14-15 grudnia 2013 w O.W. Szelment odbyła się II Międzynarodowa Praktyczno – Naukowa Konferencja Studentów – Młodych Naukowców „Turystyka i inne formy rekreacyjne w badaniach studentów – młodych naukowców”.

Konferencję rozpoczęli współorganizatorzy. Rektor dr K.Sobolewski i Prorektor dr D. Kozłowska WSWFiT w Białymstoku uroczyście otworzyli konferencję. Pani Paulina Januszko – przedstawiciel PROT ze swoim wystąpieniem wprowadziła w problematykę i główne założenia działalności Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Do konferencji zgłoszono około 40 referatów z Polski i Białorusi. Prelegenci – studenci reprezentowali Ministerstwo Rolnictwa, Urząd Marszałkowski w Białymstoku, PSPDzPM Jasny Cel w Białymstoku, Polski Związek Niewidomych O/Białystok, Polski Karting – Magazyn Sportów Motorowych oraz uczelnie: Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie; Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Białymstoku; Grodzieński Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś); Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku, a także szkoły publiczne z województwa podlaskiego. Łącznie wygłoszono około 30 referatów, po których odbywała się ożywiona dyskusja. Prawie wszystkie referaty oparte były o wyniki przeprowadzonych badań. Tematyka wystąpień była różnorodna. W dniu pierwszym zaprezentowano referaty z sesji: tradycji i innowacji w turystyce, rekreacji i sporcie oraz problemów turystyki, agroturystyki, rekreacji i wychowania fizycznego. W dniu drugim zaprezentowano wystąpienia z zakresu form rekreacyjnych w procesie rehabilitacji oraz referaty prelegentów przybyłych w późnych godzinach wieczornych dnia pierwszego.

Podczas konferencji ogłoszono konkurs na najciekawsze i najlepiej prezentowane wystąpienia studentów. Wśród studentów wyłoniono trzy miejsca: miejsce I zajął Paweł Krukowski z wystąpieniem z zakresu bezpieczeństwa skoków spadochronowych; miejsce II zajęła Agata Halicka prezentująca dwa zagadnienia z zakresu: form żeglarstwa i motorowodniactwa (sporty ekstremalne); hydroterapii jako rekreacyjnej formy rehabilitacyjnej. Miejsce III zajęła Agnieszka Ambroziak z referatem w obszarze motywacji do uprawiania aerobiku. Wyłonieni zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, zaś pozostali uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i drobne upominki. Fundatorami nagród i upominków byli: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UM; Wrota Podlasia; Hexa Bank; Bank Zachodni; PZPN O/Białystok; WSWFiT w Białymstoku oraz sklep internetowy Champions supleshop Białystok.

Oprócz bardzo ciekawych tematycznie wystąpień atrakcją konferencji był wieczór integracyjny przygotowany przez Dyrektora O.W. Szelment Pana Jacka Dębickiego, który przygotował studentom wieczorek gitarowy ze wspólnymi śpiewami przy kominku.

Konferencja przebiegała zgodnie z planem. Referaty w formie krótkich doniesień naukowych po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej i wydane przez Dział Wydawnictw WSWFiT w Białymstoku. Konferencję można zaliczyć do udanych, co wyraźnie zaznaczyli studenci, którzy już wyrazili akces uczestnictwa w kolejnych przedsięwzięciach planowanych wiosną 2014.
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl