Categories: aktualnosci-pl
      Date: 04-11-2016
     Title: Kierunek Białoruś
Ruch bezwizowy na Białoruś. Informacje praktyczne.

Od 26 października 2016 r. możliwy jest wjazd w strefę Kanału Augustowskiego oraz do Grodna w ramach odwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” przy bezwizowym trybie wjazdu do Republiki Białorusi.

Bezwizowy wjazd na okres 5 dni  może odbywać się przez przejścia graniczne z Polską: przejście kajakowe Lesnaja (Rudawka), przejście drogowe Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską: przez przejścia graniczne Prywałka (Szandubra), Prywałka (Rajgardas).

Aby wjechać w rejon parku Kanału Augustowskiego należy posiadać ważny paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej, tzw. minimalny pakiet usług turystycznych. W jego skład wchodzi: dokument umożliwiający przekroczenie granicy białoruskiej, polisa ubezpieczeniowa, bilety wstępu do atrakcji turystycznych.

Dokument będzie wydawany przez biura turystyczne działające w województwie podlaskim (lista biur oferujących bezwizowe wyjazdy jest dostępna tutaj oraz w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1, tel. 503 356 482), a także przez białoruskie biura turystyczne działające na terytorium Grodna i Parku „Kanał Augustowski”. Zamówienia na wycieczki można składać również drogą elektroniczną. /W przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi należy zgłosić się do najbliższego Wydziału Spraw Wewnętrznych w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu będzie podlegać karze administracyjnej/.

Ponadto należy posiadać:

- na każdy dzień pobytu środki pieniężne w dowolnej walucie o równowartości nie mniejszej niż 21 dolarów amerykańskich (dopuszczalne jest również posiadanie karty bankowej, warunkiem tego jest dokument potwierdzający środki na rachunku bankowym, ważny do 10 dni od jego wystawienia).

Obszar ruchu bezwizowego oznaczony jest na mapie kolorem niebieskim.