Categories: aktualnosci-pl
      Date: 23-11-2017
     Title: Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju"

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w konferencji "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju".Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju" realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.
Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI: Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: Pobierz

Wypełnioną kartę prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 roku na adres: cit@podlaskieit.pl, lub pocztą na adres:

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok

__________

WIĘCEJ: www.podlaskie.ksow.pl