prot

W roku 2010 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w konsultacji z Polską Organizacją Turystyczną i Zarządem Forum Informacji Turystycznej rozpoczęła proces  certyfikacji punktów informacji turystycznej. Zarówno województwie podlaskim jak i innych regionach Polski działały centra i punkty informacji turystycznej niezależnie od Polskiej Organizacji Turystycznej. W celu stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z POT rozpoczęła certyfikację punktów informacji turystycznej, która ma za zadnie włączenie poprzez określone minimalne standardy aktywnych podmiotów do współpracy w zakresie informacji turystycznej,  jako integralnego elementu promocji turystycznej – narzędzia budowy wizerunku Polski.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej.

Certyfikacja przeprowadzana jest co dwa lata.

Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Szczegółowe zasady certyfikacji oraz minimalne wymogi dotyczące kategoryzacji określa Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim.

Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim 2016

Wniosek o certyfikacje

Minimalne kryteria certyfikacji jednostek informacji turystycznej w Polsce

 

W województwie podlaskim proces certyfikacji punktów prowadzony jest od 2010 roku. Do pierwszego procesu certyfikacji w 2010 roku zgłosiło się 18  jednostek IT , po 6 latach w roku 2016 zgłosiło się aż 32 podmioty IT. Jest to efekt wieloletnich działań PROT w zakresie rozwoju Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej poprzez realizację projektów i organizacji szkoleń dedykowanym punktom IT.

W 2016 roku w województwie podlaskim powołana została Regionalna Komisja Certyfikacyjna, w której uczestniczyli:

1. Sylwia Grudzińska – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej, Dyrektor Biura Podlaskiego ROT-u

2. Paulina Januszko – Specjalista ds. Informacji Turystycznej, PROT

3. Agnieszka Godlewska – Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, UMWP

4. Katarzyna Pierwienis – Dyrektor Biura RO PTTK Białystok;

5. Beata Chełmicka-Bordzio – Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suwałkach, Członek Zarządu Suwalskiej OT

6.  Romuald Ziółkowski – Prodziekan ds. studentów niestacjonarnych i promocji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Regionalna Komisja Certyfikacyjna miała za zdanie ocenić funkcjonowanie punków w województwie. Punkty, które zgłosiły się po raz pierwszy, oraz którym planowano zmienić kategorię były weryfikowane w terenie.

Przy weryfikacji w terenie szczególną uwagę zwrócono na:

- kwalifikacje pracowników IT;

- oznakowanie podmiotów IT;

- dostęp do informacji non- stop;

- dostęp IT dla osób niepełnosprawnych;

- dostęp do Internetu;

- świadczenie dodatkowych usług;

- prowadzenie statystyk ruchu turystycznego;

- udział w badaniach ankietowych przeznaczonych dla turystów, organizowanych przez Podlaską ROT oraz Politechnikę Białostocką Wydział Zarządzania Katedrę Gospodarki Turystyki.

Decyzją Regionalnej Komisji  Certyfikacyjnej oraz Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w 2016 roku do Polskiego Systemu IT włączono 31 punktów IT z województwa podlaskiego. Utrzymano kategorie 18 jednostkom IT z lat ubiegłych.

Podwyższono kategorię 9 podmiotom IT oraz przyznano certyfikaty punktom biorącym udział w certyfikacji po raz pierwszy.


Aktualny wykaz skategoryzowanych jednostek informacji turystycznej w województwie podlaskim (stan na dzień: 20 września 2016 r.)

Liczba gwiazdek

Nazwa centrum

Kod pocztowy

Miasto

Adres

Telefon, fax, e-mail

****

Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

16-300

Augustów

Obiekt w remoncie.

Tylko kontakt telefoniczny i mailowy.

87 643 28 83

532 364 014

87 644 60 59

it@urzad.augustow.pl

****

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

16-400

Suwałki

ul. Ks.K. Hamerszmita 16

87 566 20 79

cit@pogodnesuwalki.pl

****

Punkt Informacji Turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego

19-110

Osowiec-Twierdza

Osowiec-Twierdza 8

85 738 30 35

85 738 30 34

83 738 30 21

it@biebrza.org.pl

****

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego

16-402

Suwałki

Krzywe 82

87 563 25 62

510 992 672

87 563 25 41

turystyka@wigry.org.pl

****

Regionalne Centrum IT w Białymstoku

15-406

Białystok

ul. Odeska 1

85 732 68 31

503 356 482

cit@podlaskieit.pl

****

Punkt Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu

16-030

Supraśl

ul. Piłsudskiego 64

85 710 24 70

turystyka@powiatbialostocki.pl

***

Centrum Informacji Turystycznej KAJAR Kuriany

15- 588

Kuriany

Kuriany 6

664 442 070

cit@turystycznepodlasie.pl

***

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej

17-200

Hajnówka

3 Maja 45

85 682 51 41

biuro@lot.bialowieza.pl

***

Punkt Informacji Turystycznej W Ciechanowcu

18-230

Ciechanowiec

Plac 3 Maja 31

507 793 404

it@ciechanowiec.pl

***

Punkt Informacji Turystycznej Suwalskiego  Parku Krajobrazowego

16-404

Jeleniewo

Malesowizna 24

87 569 18 01

87 569 18 02

turtulspk@gmail.com

***

Punkt Informacji Turystycznej w Drohiczynie

(MGOK w Drohiczynie)

17-312

Drohiczyn

J.I. Kraszewskiego 13

85 655 70 69

Info.drohiczyn@interia.pl

***

Punkt Informacji Turystycznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

16-030

Supraśl

ul. Chodakowskiego 6

85 718 37 85

85 710 82 52

85 718 37 85

sekretariat@pkpk.pl

***

PIT Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza 24

16-310

Sztabin

ul. Polna 50

603 225 100

87 64 12 179

biuro@biebrza24.pl

***

Punkt Informacji Turystycznej w Narewce

17-220

Narewka

ul. Hajnowska 33

85 685 80 62

stanica-narewka@o2.pl

rezerwacja@stanica.narewka.pl

***

PIT Białowieskiego Parku Narodowego

17-230

Białowieża

ul. Park Pałacowy 11

85 681 29 01

info@bpn.com.pl

***

Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej

16-326

Płaska

Płaska 57A

722 040 565

534 554 700

gok@plaska.pl

***

Punkt Informacji Turystycznej – Muzeum Wigier WPN

16-402

Suwałki

Stary Folwark 50

87 563 01 52

87 563 07 54

87 563 25 40

muzeum.wpn@wigry.org.pl

**

Punkt IT PTTK Oddział im. J. Karpińskiego w Białowieży

17-230

Białowieża

ul. Kolejowa 17

85 681 22 95

692 959 995

85 681 26 24

pttk@pttk.bialowieza.pl

**

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego

17-300

Siemiatycze

ul. Legionów Piłsudskiego 3

85 655 58 56

85 65 66 526

85 65 66 501

promocja@siemiatycze.pl

**

Centrum Informacji Turystycznej W Waniewie

18- 218

Sokoły

Waniewo 22

500 192 858

It.waniewo@op.pl

**

Punkt Informacji Turystycznej w Mielniku

(GOKSiR ,

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku)

17-307

Mielnik

ul. Brzeska 71

85 657 71 00

odzm@mielnik.com.pl;

it@mielnik.com.pl

**

Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy

(MGCKiS  w Choroszczy)

16-070

Choroszcz

ul. H.Sienkieiwcza 29

85 719 14 31

725 357 788

85 719 14 31

kultura@choroszcz.pl

**

PIT Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach

17-250

Kleszczele

ul. 3-go Maja 19

85 681 80 54

519 119 963

moksirkleszczele@gmail.com

**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Punkt Informacji Turystycznej

16-315

Lipsk

ul. Rynek 23

698 621 115

87 642 35 86

mgok@lipsk.pl

**

PIT Łomżyńskiego Park Krajobrazowego Doliny Narwi

18- 421

Piątnica

ul. Główna 52

86 219 21 75

606 420 429

86 219 21 75

lpkdn.drozdowo@wp.pl

*

Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej

16-020

Czarna Białostocka

ul. Torowa 14a

85 713 13 47

85 713 13 48

promocja@czarnabialostocka.pl

*

Centrum Informacji Turystycznej w Knyszynie

19-120

Knyszyn

ul. Rynek 39

85 727 99 88

85 727 99 85

85 727 99 70

cit@knyszyn.pl

*

Punkt Informacji Turystycznej "Dolina Biebrzy"

19-110

Goniądz

Wroceń 44

603 078 051

691 540 162

biuro@dolinabiebrzy.pl

*

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach – Punkt Informacji Turystycznej

17-300

Siemiatycze

ul. Nadrzeczna 29

85 656 10 44

536 908 184

85 655 26 65

www.mosir-siemiatycze@siemiatycze.eu

*

PIT - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku

15-443

Białystok

Al. Piłsudskiego 7B

85 652 42 50

recepcja@hostelpodlasie.pl;

ssm@hostelpodlasie.pl

 

*

PIT - Pamiątki z Łomży

18-400

Łomża

ul. Stary Rynek

692 892 063

pamiatkizlomzy@gmail.com

 

4.2 Ocena funkcjonowania Punktów Informacji Turystycznych w 2013 roku


AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl