prot


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jarmark Wyrobów Regionalnych w Białymstoku

W dniach 5-6 czerwca 2010 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt polegający na przygotowaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięcia "Jarmark Wyrobów Regionalnych w Białymstoku" zgodnie z umową zawartą 31 maja 2010 z Zarządem Województwa Podlaskiego nr ROW.I.KSOW-5/10. W załączeniu - Szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

Współorganizatorem projektu był Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kosztorys Jarmarku Wyrobów Regionalnych

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl