prot

KREACJA WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ POPRZEZ PRODUKTY TURYSTYCZNE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Beneficjentem projektu było Województwo Podlaskie, operacyjnie projekt prowadzony był przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, natomiast partnerem projektu była Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Projekt zrealizowany został w latach 2010 - 2012. Pierwsze działania i rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło w maju 2010 roku, natomiast zakończenie projektu i ostatnie działania zaplanowano na kwiecień 2012. Przedmiotem projektu był system zintegrowanych działań wspierających podnoszenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu poprzez usystematyzowanie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych.

Zakres projektu obejmował prezentację unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz wspomagał wykreowanie markowych produktów turystycznych na rynku polskim i europejskim (już istniejących i nowych). Projekt promocyjny miał nowoczesny i konkurencyjny charakter w stosunku do ofert innych województw i regionów.

Celem ogólnym realizacji projektu był wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne.

W zakres projektu weszły następujące zadania: 

Zadanie 1. Wydanie folderów promocyjnych. Zadanie dotyczyło wydania 18 różnych folderów dotyczących produktów turystycznych i promocji turystyki w Województwie Podlaskim o nakładzie łącznym 319 tys. egzemplarzy w 10 różnych językach. Materiały były wydawane przede wszystkim pod kątem promocji na zewnątrz województwa (targi): 

1)Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim
2)Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe
3)Campingi i pola namiotowe w województwie podlaskim
4)Gospodarstwa i kwatery agroturystyczne w województwie podlaskim
5)Turystyka biznesowa w województwie podlaskim
6)Kuchnia podlaska
7)Mapy wyrywane (druk obustronny)
8)Mapy składane rowerowe
9)Podlaska księga produktów turystycznych
10)Kultura. Województwo podlaskie
11)Odkryj podlaskie - najciekawsze produkty turystyczne? - nowe wersje językowe
12)Przygraniczne znakowane szlaki turystyczne Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej - dodruk
13)Turystyka dla osób niepełnosprawnych - nowe wydawnictwo
14)Rowerem przez Podlaskie - nowe wersje językowe
15)Turystyka militarna - nowa ulotka
16)Turystyka ekstremalna - nowa ulotka
17)Mapa województwa podlaskiego z Podlaskim Szlakiem Bocianim
18)Informator turystyczny województwa podlaskiego - dodruk

Zadanie 2: Reklama w mediach - produkcja spotu reklamowego o produktach turystycznych wraz z jego emisją w TVP Białystok

Reklama TV miała na celu promocję idei Eliminacji Regionalnych na Najlepsze produkty turystyczne 2010 w województwie podlaskim w ramach konkursu ogólnopolskiego - Certyfikat POT.  

Zadanie 3: Konferencja dotycząca Eliminacji Regionalnych - Najlepszy produkt turystyczny 2010.

Zadanie obejmowało konferencję inaugurującą eliminacje regionalne i galę kończącą te eliminacje w roku 2010. Konferencja została pomyślana jako przedsięwzięcie medialne, mające zapewnić duży rozgłos i wypromować konkurs na produkty turystyczne.  

Zadanie 4: Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku

Festiwal otrzymał nową formułę, trwał dwa dni, a nie jak dotychczas - jeden. W Konkursie Kulinarnym wzieli udział profesjonalni kucharze jak i kochający gotowanie amatorzy. Pierwszego dnia rywalizowali kucharze z Polski, natomiast drugiego dnia kucharze z krajów sąsiednich wraz ze zwycięzcą pierwszego etapu. Profesjonaliści gotowali na oczach jurorów i publiczności. Amatorzy zaprezentowali gotowe wyroby kulinarne podczas Jarmarku Wyrobów Regionalnych. Szczegółowe zasady konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu.  

Zadanie 5: Organizacja wystawy zdjęć "Podlaskie pejzaże - cztery pory roku".

Organizacja wystawy fotograficznej w prestiżowych miejscach - Polskie placówki dyplomatyczne i Zagraniczne Ośrodki POT we Francji i Belgii. Zadanie obejmowało koszty prezentacji fotografii z regionu wykonanych przez znanych regionalnych fotografików). 

Zadanie 6: Utworzenie przewodnika panoramicznego pt.: "Odkryj Podlaskie" (prezentacji multimedialnej) oraz strony internetowej www.odkryjpodlaskie.pl i jej aktualizację.

Wydanie Przewodnika panoramicznego o produktach turystycznych w wersji elektronicznej, przygotowanie strony internetowej "Odkryj Podlaskie", utworzenia i utrzymania przez okres trwania projektu strony internetowej - przewodnika po produktach turystycznych regionu w formie interaktywnych panoram.

Zadanie 7: Wydanie Przewodnika panoramicznego o produktach turystycznych.

Wydanie innowacyjnego przewodnika w postaci płyty CD (prezentacja multimedialna) o nakładzie 30 tys. egzemplarzy.

Zadanie 8: Wykonanie gadżetów promocyjnych.

Wykonanie gadżetów promocyjnych związanych z turystyką. Kolportaż gadżetów ma na celu wzmocnienie oddziaływania planowanych imprez oraz pozostawienie trwałych, atrakcyjnych pamiątek, które będą przypominać jej uczestnikom o województwie podlaskim i jego atrakcjach. Gadżety odgrywają coraz większą rolę w reklamie i promocji, wzmacniają więź w relacjach klient-reklamodawca. Dobrze dobrany gadżet nie tylko buduje wizerunek firmy świadczy również o tym, jakie mamy nastawienie do klienta.
Wszystkie materiały przygotowane zostaną zgodnie z opracowaną wcześniej kreacją i Księgą identyfikacji wizualnej województwa.

Zadanie 9: Uczestnictwo w targach krajowych.

Uczestnictwo na 13 największych imprezach targowych w Polsce w okresie jesień 2010 - wiosna 2012.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Poznań - 20-23.10.2010
Międzynarodowe Targi Turystyczne Wrocław - luty 2011
Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne Łódź - luty 2011
Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB Katowice - marzec 2011
Krakowski Salon Turystyczny Kraków - kwiecień 2011
Gdańskie Targi Turystyczne Gdańsk - kwiecień 2011
Targi Turystyki i Wypoczynku LATO Warszawa - kwiecień 2011
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Poznań - październik 2011

Zadanie 10: Uczestnictwo w targach zagranicznych.

Zadanie obejmuje uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych - 12 najbardziej prestiżowych i popularnych imprez w Europie w okresie zima 2011- wiosna 2012.


Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna odpowiedzialna była za udzielanie wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego na rzecz Beneficjenta Projektu w zakresie wykonywanych przez niego zadań obejmujących: 

a) Nadzór merytoryczny nad przygotowaniem następujących folderów promocyjnych:
Odkryj podlaskie - najciekawsze produkty turystyczne,
Turystyka wodna,
Szlaki Turystyczne Województwa Podlaskiego,
Turystyka dla osób niepełnosprawnych,
Rowerem przez Podlaskie,
Turystyka militarna,
Turystyka ekstremalna,
Mapa województwa podlaskiego z Podlaskim Szlakiem Bocianim,
Informator turystyczny województwa podlaskiego
b) Przygotowanie Konferencji dotyczącej Eliminacji Regionalnych - Najlepsze produkty turystyczne 2010
c) Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku
d) Organizacja wystawy zdjęć "Podlaskie pejzaże - cztery pory roku" - Paryż, Bruksela, Polska
e) Nadzór nad przygotowaniem strony www.odkryjpodlaskie.pl w języku polskim i angielskim oraz prezentacji multimedialnej pt.: "Odkryj Podlaskie"
f) Zamówienie powierzchni oraz uczestnictwo w targach międzynarodowych:
Międzynarodowe Targi Turystyczne Vakantiebeurs Utrecht w roku 2011 i 2012
Międzynarodowe Targi Turystyczne Ferien Messe Wiedeń w roku 2011 i 2012
Międzynarodowe Targi Turystyczne MATKA Helsinki w roku 2011 i 2012
Międzynarodowe Targi Turystyczne Vivattur Wilno w rok 2011 i 2012
Międzynarodowe Targi Turystyczne MAP Paryż w roku 2011
Międzynarodowe Targi Turystyczne Utazas - Budapeszt w roku 2011
Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin w roku 2011
Międzynarodowe Targi Turystyczne OTDYCH Mińsk w roku 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego.

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl