prot

"ODNOWIENIE, OZNAKOWANIE I PROMOCJA PODLASKIEGO SZLAKU BOCIANIEGO JAKO PONADREGIONALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ŁĄCZĄCEGO CZTERY PARKI NARODOWE I ŚCIANĘ WSCHODNIĄ"


 

12 listopada 2009 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zakończyła realizację zadania publicznego "ODNOWIENIE, OZNAKOWANIE I PROMOCJA PODLASKIEGO SZLAKU BOCIANIEGO JAKO PONADREGIONALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ŁĄCZĄCEGO CZTERY PARKI NARODOWE I ŚCIANĘ WSCHODNIĄ" dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podlaski Szlak Bociani został utworzony w 2002 roku z inicjatywy Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) i EKOTON sp. z o.o. przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki, Samorządu Województwa Podlaskiego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DANCEE), samorządów gminnych. W 2003 roku szlak otrzymał Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej w ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt turystyczny. W 2006 roku, przez Suwalską Izbę Rolniczo - Turystyczną, wyznakowana została część suwalska szlaku. W 2008 roku autorskie prawa majątkowe do znaku towarowego Podlaskiego Szlaku Bocianiego zostały przekazane Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podlaski Szlak Bociani należy do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci Greenways, jest najdłuższą trasą rowerową w województwie podlaskim - łączna długość szlaku (Białowieża - Stańczyki) wynosi 412,5 km. Szlak biegnie przez cztery parki narodowe - Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski.

Dotychczas szlak nie był modernizowany, był mocno zniszczony i wymagał pilnych prac konserwatorskich.

Celem nadrzędnym projektu było przywrócenie należnego standardu jakości szlakowi znajdującemu się w systemie wyróżnionych produktów turystycznych POT, a w efekcie poprawy standardu oznakowania szlaku, podniesienie jakości usług turystyki rowerowej świadczonych wzdłuż szlaku przez touroperatorów.

Celem dodatkowym projektu było stworzenie szlaku obejmującego dwa województwa podlaskie i warminsko-mazurskie, czyli obszary najliczniej zamieszkiwane przez bociany w Europie.

Celem taktycznym jest wsparcie procesu promocji Szlaku Bocianiego poprzez wydawnictwa i udział w wydarzeniach promocyjnych. W przyszłości Podlaski Szlak Bociani będzie częścią planowanego Rowerowego Szlaku Ściany Wschodniej, który połączy pięć województw: warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Dzięki połączeniu z Białowieskim Szlakiem Transgranicznym umożliwia poznanie walorów Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy Polski i Białorusi.

W ramach projektu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała następujące działania:

1. Przegląd stanu technicznego Podlaskiego Szlaku Bocianiego,

2. Aktualizacja dokumentacji znakarskiej szlaku,

3. Odnowiono oznakowanie szlaku na trasie Białowieża - Goniądz i wyznaczono nowy odcinek szlaku na trasie Goniądz - Jasionowo (29km)


 

4. Ustawiono 4 tablice informacyjne PSB o wymiarach mapy 2x2m w Białowieży, Kurowie, Tykocinie i Goniądzu.


5. Ustawiono 13 tablic informacyjnych PSB o wymiarach mapy 1x1m w Narewce, Suszczy, Doktorcach, Surażu, Turośni Dolnej, Waniewie, Pentowie, Zajkach, Laskowcu, Gugnach, Dobarzu, Osowcu - Twierdzy i Dolistowie Starym.


 

6. Ustawiono 214 tablic kierunkowych szlaku (znaki R1, R1a, R1b) o wymiarach 20x20cm

7. Zakupiono 39 drogowskazów szlaku o wymiarach 20x40cm oraz 94 słupków do tablic kierunkowych i drogowskazów


8. Opracowano i wydano mapę Podlaskiego Szlaku Bocianiego wraz z atrakcjami w polskiej i angielskiej wersji językowej w nakładzie 6000 egz.


 

9. Zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu, która odbyła się w Hotelu "Żubrówka" w Białowieży dnia 03 listopada 2009 r.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100.832,30 zł

Projekt dofinansowano
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl