prot
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 220 poz.2181) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna powołała do życia Kapitułę ds. Drogowych Znaków Turystycznych, której głównym priorytetem jest opiniowanie usytuowania drogowych znaków turystycznych (E-22a oraz E-22b).

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji których merytoryczny wkład w pracę pozwala osiągnąć w wielu przypadkach najlepsze rozwiązania lokacyjne.

Członkowie Kapituły:
  1. Pan Piotr Koper – Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  2. Pani Monika Laskowska – Podinspektor Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  3. Pan Adam Stefan Szepiel – Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu RO PTTK w Białymstoku
  4. Pan Krzysztof Barbachowski – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  5. Podinspektor Andrzej Birycki – Ekspert Wydziału Ruchu Drogowego.
  6. Pani Sylwia Grudzińska – Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  7. Pan Łukasz Klimiuk – Koordynator ds. Promocji i Projektów.

Do pobrania:


Uchwała nr 4/05/2011 Zarządu Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 12 maja 2011 r.

Regulamin prac Kapituły

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl