prot

Program tworzenia i rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem centrów ruchu turystycznego

Cele:

  1. Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu poprzez systemowy, zintegrowany rozwój produktów turystycznych;
  2. Stworzenie produktów innowacyjnych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez powiązanie inicjatyw lokalnych z analizami rynku konsumentów;
  3. Rozwój inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez wsparcie tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych i innych form partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakładane rezultaty realizacji zadania

  1. Stworzenie zintegrowanego programu tworzenia produktów turystycznych w regionie;
  2. Powołanie grup partnerskich skupionych wokół konkretnych zadań produktowych;
  3. Stworzenie trwałego systemu rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego w oparciu o inicjatywy pochodzące ze środowisk lokalnych;
  4. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie metod tworzenia i rozwoju produktów turystycznych oraz możliwości ich finansowania;

Wydanie publikacji promującej działania systemowe i zintegrowane, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 15 kwietnia 2005 - 10 listopada 2005

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Departament Turystyki w ramach dotacji budżetowej na rok 2005 realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

Wyniki Programu Tworzenia Produktów Turystycznych Województwa Podlaskiego .pdf

Lista zgłoszonych produktów turystycznych wraz z mapką lokalizacyjną.

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl