prot

"ODNOWIENIE OZNAKOWANIA CZĘŚCI SUWALSKIEJ I PROMOCJA - PODLASKIEGO SZLAKU BOCIANIEGO"

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 73665,31zł na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2011.  Całkowity koszt projektu wyniósł 108797,55zł.
Dotacja została wykorzystana do realizacji projektu:

"ODNOWIENIE OZNAKOWANIA CZĘŚCI SUWALSKIEJ I PROMOCJA - PODLASKIEGO SZLAKU BOCIANIEGO"

Podlaski Szlak Bociani jest pierwszym markowym produktem turystycznym utworzonym na terenie północno-wschodniej Polski. W 2003 roku uzyskał certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystyczny, został także nominowany do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej w 2010 roku. Podlaski Szlak Bociani należy do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci zielonych szlaków Greenways.

W 2009 roku dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 96662,78 PLN odnowiona została tzw. część podlaska szlaku (trasa Białowieża - Jasionowo). W celu unifikacji oznakowania na całej długości szlaku, jak również ze względu na zniszczenia, część suwalska szlaku (trasa Jasionowo - Stańczyki) wymaga pilnych prac konserwatorskich.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 1 marca 2011 roku do 31 października 2011 roku i obejmowało trzy etapy:

ETAP PIERWSZY

I. Wykonanie inwentaryzacji technicznej Podlaskiego Szlaku Bocianiego wraz ze sporządzeniem protokołu zniszczeń infrastruktury znakarskiej i tablic, w porównaniu z obecnie obowiązującą dokumentacją przebiegu szlaku.
II. Aktualizacja dokumentacji technicznej i turystycznej szlaku czyli:
" ocena stanu zagospodarowania turystycznego,
" wyznaczenie lokalizacji ustawienia drogowskazów i znaków drogowych szlaku, co wyniknie z dokumentacji technicznej,
" wyznaczenie lokalizacji tablic informacyjnych dużych (2mx2m) i małych (1mx1m),
" uzyskanie uzgodnień, pozwoleń i opinii na ustawienie znaków kierunkowych szlaku i tablic informacyjnych.

ETAP DRUGI

I. Wykonanie i ustawienie 30 drogowskazów (znaki R3) i 130 znaków kierunkowych szlaku (znaki R1, R1a, R1b), oraz 4 dużych tablic informacyjnych (2m x 2m) i 10 małych tablic informacyjnych (1m x 1m)  
II. Przygotowanie 60 słupków do znaków kierunkowych i drogowskazów.
III. Prace malarskie na szlaku o długości 183,1 km. (znakowanie tabliczkami wykonywane jest tylko przy skrzyżowaniach, na których brakuje miejsc do znaków malowanych i przy skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi i krajowymi).

ETAP TRZECI

Działania promocyjne: I. Stworzenie strony internetowej Podlaskiego Szlaku Bocianiego.
II. Opracowanie merytoryczne strony internetowej w języku polskim oraz tłumaczenie tekstów na język angielski i niemiecki.
III. Organizacja konferencji prasowej połączonej ze study tour po szlaku.

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl