prot

"Rozwój Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT) na obszarze Euroregionu "Niemen"

niemen

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
pod patronatem Euroregionu Niemen

unia
W sierpniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zakończyła realizację projektu "Rozwój Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polskiej (ISIT) na obszarze Euroregionu Niemen"

Cele projektu:

  1. Zwiększenie atrakcyjności obszaru Euroregionu "Niemen" jako miejsca docelowego dla turystów poprzez ułatwianie dostępności do informacji turystycznej;
  2. Modernizacja i rozbudowa istniejącego internetowego serwisu informacji turystycznej ISIT jako zaplecza do promocji i rozwoju regionu;

Działania zrealizowane w projekcie:

Działanie 1
- wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej w języku polskim i białoruskim pt.: Internetowy System Informacji Turystyczne i promocji Polski - przewodnik na szkolenia w kraju i za granicą oraz konferencję; - rozbudowa i uaktualnianie serwisu PROT www.podlaskieit.pl oraz stworzenie 2 wersji językowych (angielskiej i niemieckiej).

Działanie 2
- przeprowadzenie szkoleń dla administratorów lokalnych ISIT województwa podlaskiego oraz przedstawicielami samorządów, stowarzyszeń oraz branży turystycznej poświeconych ofercie przystąpienia nowych członków do ISIT oraz najnowszym rozwiązaniom systemowo-sieciowym ISIT wprowadzanym przez Polską Organizację Turystyczną.
Szkolenia przeprowadzono w Augustowie (22.02.2006), Wysokim Mazowieckiem (23.02.2006) i Białymstoku (24.02.2006). Łącznie w szkoleniach wzięło udział 51 osób. Efektem szkoleń było podpisanie deklaracji chęci przystąpienia do ISIT przez następujące instytucje:
a) Urząd Gminy Wizna
b) Urząd Gminy w Zawadach
c) Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
d) Urząd Miejski w Augustowie
e) Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Działanie 3
Przeprowadzenie 2 szkoleń partnerskich w Republice Białoruś (Grodno). Szkolenia miały na celu prezentację możliwości i sposobu funkcjonowania systemu ISIT w Polsce oraz możliwe rozszerzenie oddziaływania na transgraniczny obszar Polski i Białorusi. Dodatkowym celem szkoleń było przygotowane partnera do wdrażania systemu, opartego na podobnych zasadach w przyszłości po stronie białoruskiej. Przeszkolono łącznie 20 osób przedstawicieli władz Rejonu Grodzieńskiego oraz branży turystycznej Miasta Grodno.

Działanie 4
W dniach 22-23.06.2006 roku została zorganizowana ogólnopolska konferencja pt. Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) - stan obecny i przyszłość systemu. Wzięło w niej udział 59 osób - przedstawicieli: Regionalnych Organizacji Turystycznych w Polsce (Łodziej, Podkarpackiej, Pomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej), Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawicieli Parków Narodowych (Wigierskiego, Białowieskiego, Biebrzańskiego), Lasów Państwowych oraz branży turystycznej województwa podlaskiego.
Pierwszy dzień konferencji poświecony był prezentacji i wymianie doświadczeń poszczególnych instytucji wdrażających i koordynujących system ISIT na swoim obszarze. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej oraz organizator konferencji i administrator regionalny ISIT w podlaskiem ? Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Działanie 5
Drugiego dnia konferencji uczestnicy konferencji mogli w praktyce poznać funkcjonowanie ISIT w podlaskiem. Część wyjazdowa konferencji poświęcona została wizytacji infokiosków znajdujących się 3 punktach województwa: Białymstoku - dworzec PKP, Hajnówce - Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej oraz w Białowieży w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

Działanie 6
Modernizacja sprzętu komputerowego - zakup 5 zestawów komputerowych przyszłym administratorom lokalnym ISIT oraz zakup infokiosku internetowego, który będzie ważnym punktem infrastruktury przejścia granicznego Grudki/ Piererow na Granicy Polsko-Białoruskiej. Uruchomienie i instalacja zakupionego sprzętu.

Działanie 7
Wizualizacja i wykonanie oznaczeń 17 centrom informacji turystycznej CIT województwa podlaskiego, w tym Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku poprzez wykonanie tabliczek - wskaźników kierunkowych informujących potencjalnego turystę o istnieniu centrum oraz systemu ISIT.

Działanie 8
Wydanie publikacji: "Rozwój Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski na obszarze Euroregionu Niemen"

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl