prot

Rozwój serwisu informacji turystycznej i promocji Euroregionu Niemen

W czerwcu 2005 r. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zakończyła realizację projektu z dofinansowaniem unijnym "Rozwój serwisu informacji turystycznej i promocji Euroregionu Niemen" złożonego do Euroregionu Niemen z Narodowego Programu dla Polski, PHARE 2002, Program dla Polskiej Granicy Wschodniej, Fundusz Małych Projektów.

Na projekt otrzymano 20.674,71 co stanowiło 74% całkowitych kosztów projektu. Projekt został realizowany w ciągu 12 miesięcy (lipiec 2004-czerwiec 2005)

Cele:

  1. Wzrost atrakcyjności obszaru Euroregionu "Niemen" jako miejsca docelowego dla turystów
  2. Unowocześnienie i rozbudowa istniejącego serwisu informacji turystycznej jako zaplecza technicznego działań marketingowych.

Działania zrealizowane w projekcie:

Działanie 1: Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej znaku (SIWZ) - logo systemu informacji turystycznej uwzględniającego międzynarodową symbolikę "it" i specyfikę Euroregionu "Niemen" (tablice informacyjne, papier firmowy, wygląd strony internetowej, umieszczanie znaku na okładkach wydawnictw, mapach itp.),

Działanie 2: Zakontraktowanie przez PROT usług "administratora regionalnego" Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT z istniejącymi i nowymi punktami informacji turystycznej.

Działanie 3: Zatrudnienie informatyka - koordynatora części multimedialno-technicznej Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT

Działanie 4: Stworzenie strony internetowej Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jako "Administratora Regionalnego" Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski ISIT oraz promocji turystyki obszaru Euroregionu "Niemen".

Działanie 5: Zebranie i analiza (audyt) zasobów sprzętowych i programowych oraz stanu technicznego elementów istniejącego serwisu informacji turystycznej po stronie zasobów sprzętowych i programowych oraz stanu technicznego elementów istniejącego serwisu informacji turystycznej po stronie litewskiej

Działanie 6: Zebranie i analiza (audyt) zasobów sprzętowych i programowych oraz stanu technicznego elementów istniejącego serwisu informacji turystycznej po stronie litewskiej

Działanie 7: Zakup licencji do nowego "interfejsu", w celu unowocześnienia działania istniejących kiosków informacji turystycznej do systemu ISIT

Działanie 8: Przeprowadzenie seminarium polsko-litewskiego poświęconego wypracowaniu sposobu kompilacji internetowych systemów polskich i litewskich w zakresie informacji i promocji turystycznej w obliczu zaistniałych zmian po stronie polskiej.

Działanie 9:

Przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na opracowanie i wydanie na CD dźwiękowego przewodnika turystycznego

Działanie 10:

Wydanie na CD interaktywnego przewodnika turystycznego "Województwo Podlaskie. W 90 dni dookoła Podlasia".

Działanie 11: Przeprowadzenie seminarium polsko-litewskiego poświęconego prezentacji przewodnika multimedialnego oraz możliwości stworzenia i emisji turystycznego przewodnika multimedialnego na terenie całego Euroregionu "Niemen".

Działanie 12: Wydanie publikacji: "Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) " audyt oraz planowany rozwój systemu w oparciu o doświadczenia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej " administratora regionalnego ISIT w województwie podlaskim"

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl