prot
Struktura PROT:

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jest  stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.).

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) powstała jesienią 2002 roku, choć pierwsze „przymiarki” do jej utworzenia miały miejsce już w listopadzie 1999 roku. Rejestracja stowarzyszenia nastąpiła 22 października 2002 roku, a wpis do KRS odbył się 20 lutego 2003 roku.


Struktura organizacyjna:

  1. Walne Zebranie Organizacji
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl