prot

Szkolenie kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego dotyczące współpracy sieciowej - termin listopad 2012r.

Celem organizacji szkolenia jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji kwaterodawców i standardu kwater agroturystycznych oraz promocja agroturystyki i produktów regionalnych województwa podlaskiego. Celem szkolenia jest również nawiązywanie współpracy pomiędzy kwaterodawcami na Podlaskim Szlaku Bocianim

Organizacja „Szkolenia kwaterodawców agroturystycznych z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego dotyczące współpracy sieciowej.” jest działaniem zgodnym z priorytetem 2. „Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej.” oraz priorytetem 3. „Wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości” przyjętymi uchwałą Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 28 czerwca 2011r.

Jednodniowe szkolenie odbędzie się w wybranym ośrodku szkoleniowym na terenie województwa podlaskiego. Wezmną w nim udział kwaterodawcy zainteresowani nawiązywaniem współpracy sieciowej. Eksperci przedstawią kluczowe zagadnienia w rozwoju współpracy sieciowej na Podlaskim Szlaku Bocianim. W trakcie szkolenia przewidziana jest degustacja produktów regionalnych. Transport uczestników z Białegostoku zapewniają organizatorzy. Po szkoleniu nastąpi oznakowanie kwater uczestników logotypem Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl