prot


Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt "Tworzenie i promocja produktów turystycznych na obszarze Puszczy Knyszyńskiej"

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt "Tworzenie i promocja produktów turystycznych na obszarze Puszczy Knyszyńskiej" w ramach Osi 4 Leader, PROW 2007-2013, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt projektu wyniósł 24446,38zł z czego dofinansowanie wynosi 17112,46zł.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszym z nich było szkolenie „Tworzenie i promocja produktów turystycznych na obszarze Puszczy Knyszyńskiej” w Centrum Konferencyjno – Bankietowym Rozłogi w dniach 04-05 lipca 2011. W szkoleniu wzięło udział 30 przedstawicieli instytucji z terenów Puszczy Knyszyńskiej. Pierwszego dnia uczestnicy szkolenia wysłuchali prezentacji: Anny Boguckiej – Katedra Turystyki i Rekreacji Politechniki Białostockiej , Bożeny Srebro - Sądecka Organizacja Turystyczna, Cezarego Molskiego – Polska Organizacja Turystyczna, Piotra Siebiedzińskiego - „Piątka znad Biebrzy”. Drugiego dnia uczestnicy zobaczyli najciekawsze atrakcje Puszczy Knyszyńskiej m.in. Supraśl (Muzeum Ikon i Monaster), Arboretum, Kruszyniany (meczet, Tatarska Jurta).

Drugim etapem operacji było wykonanie multimedialnego przewodnika po Puszczy Knyszyńskiej w ilości 1000 sztuk i jego dystrybucja wśród branży turystycznej i jednostek samorządowych województwa podlaskiego.

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl