prot

Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza Polski i Białorusi

Projekt "Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza Polski i Białorusi" jest realizowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w Białymstoku. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Niemen.


Okres realizacji projektu: 02.01.07r. - 31.08.07r.


Partnerzy projektu:
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze regionalny Oddział w Białymstoku
- Zjednoczenie Społeczne - Polska Macierz Szkolna w Grodnie.


Cel projektu: wytyczenie nowych i odnowienie oznakowania istniejących przygranicznych szlaków turystycznych.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi poprawę spójności przebiegu szlaków oraz uzupełnienie i odnowienie ich infrastruktury informacyjnej m.in. tablice informacyjne, drogowskazy.
Realizacja projektu umożliwi zwiększenie aktywności mieszkańców terenów przygranicznych. Wspólne szkolenie, znakowanie szlaków, wizyty studyjne realizowane w ramach projektu stworzą szansę na integrację mieszkańców pogranicza i stworzą podstawę rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej.


Działania zrealizowane w trakcie projektu:

- publikacja Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK- szkolenia dotyczące znakowania szlaków

- warsztaty znakarskie

- publikacja przewodnika Przygraniczne znakowane szlaki turystyczne Puszczy Knyszyńskiej i Białowieskiej- publikacja mapy po szlakach turystycznych pogranicza- wydanie publikacji poprojektowej Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza Polski i Białorusi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Euroregionu Niemen

unia niemen
AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl