prot

ZARZĄD PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ


Prezes Zarządu

Michał Mikołaj Podbielski - Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wiceprezes
Jarosław Szostak
- Prezes Zarządu Suwalskiej Organizacji Turystycznej

Wiceprezes
Dariusz Kużelewski - Prezes Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku

Skarbnik
Marcin Ulanowski -
Prezes Fundacji Business to Business

Sekretarz
Paweł Snarski
- Prezes Zarządu Casablanca Catering Sp. z o.o.

 

Struktura PROT

Skład Komisji Rewizyjnej

AKTUALNOŚCI O REGIONIE ODKRYJ PODLASKIE WYDARZENIA

Partnerzy:


© copyright Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna 2016.
Wszelkie prawa zastrzeżone


realizacja ZobaczPodlaskie.pl